Засадување на пауловниа

Компанијата Агро-тур оваа година започна и со засадување на брзо растечко дрво пауловниа. Намената на дрвото ќе биде подеднакво распределена за техничко дрво како и дрво за биомаса. Оваа година ќе бидат засадени приближно 15,000 м2. Техничкото дрво ќе биде од видот paulownia elongata, додека дрвото за биомаса ќе биде од видот paulownia tomentosa.