Припрема на теренот за претстојната сезона 2015


Започнати се припреми на теренот за претстојната сезона 2015. Обработена е површина од 10 хектари плодна почва која се планира да се насади со компир.

Обработена е и дополнителна површина од 2 хектари на која ќе се насади Пауловнија.