„ЕКО“ Турјански Компир наскоро и во КАМ маркетите


Компанијата Агро-Тур започна со снабдување и дистрибуција на Турјански компир „Еко“ и во КАМ маркетите. Соработката е предвидена на трае во текот на претстојната 2015 година со можност за продолжување на соработката и во  наредните години. Во КАМ маркетите се продава исклучиво восококвалитетен компир од прва класа со калибража од 50мм до 80мм. Компирот се селектира според највисоки стандарди, со што финален производ е само најквалитетниот компир.