Дистрибуција

 
Агро-Тур поседува сопствено товарно возило со чија помош може да изврши транспорт на своите производи. Носивоста на возилото е ограничена па се препорачува договарање на количината која ви е потребна со цел навремено доставување на истата.