Берба 2014

На крајот од сезоната 2014 компанијата Агро-Тур произведе 150 тони компир, од кои 100 тони прва класа, калибриран од 50мм до 80мм. Останатиот дел 30 тони со калибража над 80мм и остатокот втора класа со калибража од 50мм до 80мм.Бербата е извршена со помош на најсовремена технологија а произведената количина е складирана во современ магацински простор.